Lyko – Kommentar till Q3 rapport

Lyko levererar fin omsättningstillväxt med väldigt starka siffror i Norge, man satsar även framåt på nya marknader i Europa.
2020-10-23

LYKO säljer hårvård och skönhetsprodukter, såväl i fysiska butiker som på nätet. Bolaget har främst försäljning i Norden, men uttrycker i senaste kvartalsrapporten hur man påbörjat en satsning på att bredda sin marknad mot Polen, Tyskland och Nederländerna och Österrike.

Stark tillväxt i Norge

Mest intressant med Lyko är den enorma tillväxten utomlands, där bolaget visar sig kapabla till att snabbt ta marknadsandelar. Man växer med 278% i Norge, men har fortfarande Sverige som största tillväxtmarknad i siffror. Med fokus på expandering i flera Europeiska länder, samt fortsatt stark tillväxt i Norden, är Lyko ett bolag värt att hålla noga span på framåt.

Stark omsättningstillväxt

För tredje kvartalet uppgick nettoomsättningen till 379MSEK i jämförelse med 270MSEK för Q3 2019. För perioden Januari till September uppgick nettoomsättningen till 1228MSEK i jämförelse med 798MSEK för samma period föregående år.

Resultatet för perioden 1 Januari – 30 September uppgick till negativt -12,3MSEK i jämförelse med positivt 8,3MSEK.

Ökade kostnader

Bolaget presenterar ökade kostnader för tredje kvartalet och härleder dessa till volymdrivna kostnader såsom frakt och rörliga marknadsföringskostnader. Man har även ökade personalkostnader samt en kraftig ökning av finansiella kostnader om 13MSEK i jämförelse med 3,2MSEK, som härleds till kostnad för syntetiska optioner som ökat i takt med att aktiekursen stigit.

Lyko har även satsat mycket på automatiserade lager, och fortsätter denna satsning för att inte begränsa framtida försäljningstillväxt.

Man har även sett ett tapp för försäljningen i butiker på grund av rådande pandemi, men kommenterar detta i senaste rapporten med att påpeka tendenser till återhämtning. I VD-kommentaren härleder Tomas Lyko en minskning av marginalerna till en fortsatt mixförskjutning i sortimentet jämfört med föregående år.

Stundande julhandel

Fjärde kvartalet är bolagets mest intensiva, med stundande black friday och julhandel, vilket innebär att man förberett sig med fortsatta satsningar på extra personal för att kunna garantera hög service.

Med fortsatt växande e-handel och aggressiv expansion mot nya marknader, är Lyko definitivt ett bolag värt att hålla noggrannt span på.

 

mer om ämnet