Lyko Group – Kvartalsrapport med kraftig tillväxt

Lyko Group är en koncern som idag bedriver försäljning av hårvård och skönhetsprodukter.
2021-04-21

Lyko Group är en koncern som idag bedriver försäljning av hårvård och skönhetsprodukter. Försäljning sker både via webbplatser och fysiska butiker, med störst marknad inom Norden. Förutom hårvård består produktportföljen exempelvis av hudvård, smink, kosttillskott, samt hand- och fotvård som huvudsakligen säljs under externa varumärken. I övrigt har Lyko även produkter under eget varumärke.

Bolaget släppte sin Q1-rapport under onsdagsmorgonen

  • Nettoomsättningen ökade med 40 % till 483,3 MSEK.
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 40,1 % vilket var en väsentlig förbättring jämfört med Q1 2020 då den uppgick till 23,9 %.
  • EBITDA mer än fördubblades till 39,8 MSEK, att jämföra med 14,6 MSEK för Q1 2020.
  • Periodens resultat landade på 15,7 MSEK, för Q1 2020 kom resultatet in på -10,8 MSEK.

Hög tillväxt i e-handeln

Lyko Groups VD, Richard Lyko, kommenterade hur bolagets affärsmodell fortsätter att bevisa sig i form av ett förbättrat resultat samtidigt som de bibehåller en hög tillväxttakt. Nettoomsättningen ökade med 40 % och 88,5 % av den totala nettoomsättningen kom från e-handeln.

Under VD-ordet berättade även Richard hur bolaget under en lång tid investerat i marknadsföring inom skönhet. Den senaste varumärkesundersökningen, från NEPE, bekräftade denna satsning där det framgick hur kännedomen ökat kraftigt hos bolagets målgrupp.

I Sverige är Lyko Group den aktör som ökar mest och de har nu störst kännedom i skönhetskategorin. Kännedomen om bolaget har även ökat i Norge. Det senare bekräftas av en försäljningstillväxt, den norska marknaden stod för 20 % av bolagets totala omsättning under det första kvartalet.

Ett sätt att möta den ökade efterfrågan sker genom påbörjandet av ett monteringsarbete för att fördubbla lagrings- och produktionskapaciteten på lagret. Installationen av ytterligare automation sker i befintlig byggnad, parallellt med bolagets ordinarie verksamhet.

Till skillnad från övrig verksamhet har bolagets Retail verksamhet drabbats hårt av pandemin och de tappar 30 % i omsättning jämfört med Q1 2020. Samtidigt kommenterar VDn hur han känner tillförsikt inför tiden efter pandemin. Han menar att butikerna utgör ett bra komplement till övriga affärsområden.

Expansion genom nya marknadsetableringar samt förvärv

Richard fortsatte VD-ordet med att kommunicera hur etableringar på den tyska, nederländska, polska och österrikiska marknaden fortsatt går enligt plan. Han underströk samtidigt att bolaget inte förväntar sig några större försäljningsvolymer i närtid från dessa marknader.

Under kvartalet förvärvade även Lyko Group ”Make Up Store”. VDn kommenterade hur de ser stora möjligheter för varumärket och att de är positiva till fler vertikala förvärv i framtiden. Bolaget kommunicerar avslutningsvis ut en optimism gällande det andra kvartalet.

Graf

Bilden nedan visar hur aktien återigen har tagit sig över ett viktigt glidande medelvärde som genomgående respekterades under den tidigare uppåttrenden.

Veckograf på Lyko Group