Lohilo – Långsiktighet är nyckeln till framgång

Under måndagen aviserar Lohilo Foods att man fastställt sina långsiktiga finansiella mål, som gäller från och med 2022.
2021-08-23

Lohilo Foods är tecknade på First North. Bolaget är verksamt inom livsmedelsindustri och producerar och distribuerar livsmedelsprodukter som glass, drycker och proteinbars. Verksamheten drivs inom den nordiska marknaden via flertalet produktions- och distributionsanläggningar. Kunderna består huvudsakligen av grossister samt privata aktörer.

Under måndagen aviserar Lohilo Foods att man fastställt sina långsiktiga finansiella mål, som gäller från och med 2022. Perioden det rör sig om är 2022-2025. Under perioden vill man att varumärket Lohilo når en tillväxt om 15-30 procent, övriga egna glassvarumärken önskas nå en tillväxt om 10-20 procent, distribuerade varumärken en tillväxt om 5-10 procent och en total årlig omsättning om 10-20 procent.

Bolaget siktar systematiskt in sig på att positionera sig inom functional food, med hälsa, dryck och glass som utvalda produktkategorier. Man vill öka exportandelen i stor grad och överstiga en årlig procentuell tillväxt om 30. Lohilo vill förstärka med förvärv, och distribuera varumärken som en viktig del i uppbyggnaden av de egna varumärkena. Målsättningen är att kontrakten ska vara långsiktiga. Man vill uppnå en EBITDA-marginal om minst 10 procent.

Under 2021 är expansionen och uppbyggnaden av ledning, administration och marknad/försäljning fortfarande starkt påverkande, varför EBITDA förväntas vara negativ. Från utgången av 2022 är planen att vara EBITDA positiv igen.

Kommentar från VD

“Jag ser idag mycket goda möjligheter att kunna leverera de långsiktiga målen med vår nya organisation och våra starka varumärken. Vi har tillsammans arbetat igenom vår tillväxt- och lönsamhetsplan och vi är mycket entusiastiska över att ta Lohilo Foods till nästa nivå och genomföra de förvärvs- och utvecklingsstrategier som utarbetats”, kommenterar VD, Tyrone Andersson i ett pressmeddelande under måndagen. 

mer om ämnet