Leaf Group – E handel och media med stark tillväxt

Leaf Group är ett bolag som driver ett antal olika onlinebutiker.
2020-09-18

Leaf Group är ett bolag som driver ett antal olika onlinebutiker. Verksamheten kan delas upp i två segment, marknadsplatser och media. Ungefär 80% av bolagets intäkter kommer från hemsidor som agerar marknadsplats för konst och design. Här får flera hundratusen konstnärer och designers möjlighet att sälja och marknadsföra sina verk till konsumenter som sannolikt inte hittat dem annars.

Merparten av Leaf Groups intäkter erhålls genom annonsförsäljning men andelen inäkter som kommer från transaktioner på bolagets hemsidor växer.


Detta är en kortfattad artikel om Leaf Group. Artikeln bygger på information hämtad från bolagets hemsida, samt egna tankar. Detta är ingen rekommendation.


Leaf Groups största varumärken

  • Society6 som agerar marknadsplats för konst, heminredning och livsstilsprodukter.
  • Saatchi Art är även den en marknadsplats för konst och som dessutom erbjuder välkomnande utbildningar till den okunniga.
  • Well + Good som sysslar med hälsa i olika former, alltifrån tips om mat och träning till meditation.

Gynnades av lock-downs

Som många andra onlineaktörer, gynnades Leaf Group av den lockdown som präglat världen under Corona-epidemin. Fler timmar hemma innebar fler besökare på Leaf Groups hemsidor.

Ökad omsättning

Under Q2 levererade bolaget en omsättning per aktie om 1.9usd, en ökning med 42% från föregående år. Det var det starkaste tillväxt-kvartalet sedan 2011. Tillväxten kan framförallt förklaras genom Society6 med sin 127-procentiga tillväxt. Denna snabba tillväxt skapade en situation där Society6 numera står för 68% av de totala intäkterna för Leaf Group.Försäljning av delverksamhet

Bolaget leverade vinst under Q2 men detta berodde på en försäljning av en delverksamhet, avräknat för detta så leverade bolaget en förlust per aktie om -0.12, en förbättring från-0.26 under Q2 2019.

Konst på nätet

Leaf Group drar nytta av ett antal olika trender som är här för att stanna. Konstnärer och designers som tidigare haft svårt att slå igenom och få exponering för sina verk kan nu, tack vare Leaf Groups konkurrenskraftiga hemsidor, bli sedda av mångdubbelt fler via nätet.

Vidare får konsintresserade konsumenter möjlighet att ta del av okända såväl som kända tavlor och kan genom utvecklade ratingsystem- och effektiva kategoriseringar snabbt orientera sig till en form av konst som tilltalar just dem.

Utvecklingskostnader

Tack vare redan tagna kostnader för utveckling och utformningen av hemsidorna kan nu bolaget begränsa sina kostnader till marknadsföring och optimering.

Optimeringsprocessen förbättras hela tiden i takt med ny data de kan samla in från användare, där besökbeteenden från kunderna kan analyseras och utifrån detta optimeras.

Positiv guidning

Marknadsföringsutgifter per besökare på hemsidorna minskar ju fler besökare Leaf Group lyckas attrahera, spridningseffekten blir genom detta mer självgående. I ljuset av allt detta är det inte oväntat att bolaget kommunicerar ut en guidning om fortsatt tillväxt där man väntar sig breakeven inom ett år.

mer om ämnet