Klimator – Q3 rapport

Klimator som utvecklar mjukvaruprogram för vägklimatologi, publicerar idag sin rapport för det tredje kvartalet.
2020-11-30

Klimator som noterades i slutet av oktober utvecklar mjukvaruprogram som framförallt används inom vägklimatologi. Bolagets dataplattform, Road Condition Data, samlar data från ett antal olika datakällor och modellerar därifrån fram prognoser över vägvädret. De har utvecklat en sensorteknologi, Ahead, som i realtid avgör vägars förhållanden och kan varna förare och fordon om farliga vägpartier.

Bolaget har i dagsläget två marknadssegment, vintervägsindustrin och fordonsindustrin. Inom vintervägsindustrin erbjuder bolaget sin webbaserade mjukvara, Road Status Information, som hjälper vinterentreprenörer när de ska fatta beslut om åtgärder för olika vägar, det kan exempelvis handla om hur mycket salt som ska användas på en väg.

Bolagets andra affärsområde bearbetar fordonstillverkare. Klimators sensorteknologi och dataplattform lämpar sig väl för utvecklingen av förarstöd och självkörande teknologi.

Idag rapporterade Klimator sina Q3-siffror:

  • Omsättningen uppgick till 2 633 TSEK att jämföra med 2 236 TSEK under Q3 2019, en tillväxt om 17.7%.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,17 kr, att jämföra med -0,18 kr under Q3 2019.

Klimator kunde meddela att de efter periodens utgång tecknat ett femårigt avtal med norska vinterentreprenören Mesta AS avseende Road Status Information. Värdet uppges inledningsvis vara 0,5 MSEK per år och vid full utrullning skulle det innebära årliga intäkter om 2,5 MSEK.

Bolaget erhöll även en order från danska vinterentreprenören HedeDanmark, även denna avser tjänsten Road Status Information. Kontraktsvärdet uppgår till omkring 0,5 MSEK men kan öka över tid.

Bolagets säsong inleds nu när temperaturen sjunker mot nollgradigt. Vdn kommenterade om hur de för dialoger med flera olika vinterentreprenörer angående Klimators tjänst Road Status Information. Vdn kommenterade vidare om hur ett flertal dialoger även sker med potentiella kunder inom fordonsindustrin.

Klimator kunde även meddela att en förstudie har inletts tillsammans med Trafikverket och Luleås tekniska universitet där syftet är att undersöka möjligheterna för att tillämpa Klimators teknologi för järnvägsindustrin.

Om denna studie blir framgångsrik kan det leda till att bolaget etablerar ett nytt kundsegment och det skulle visa på teknologins skalbarhet.

Bolaget har mycket spännande på gång med nya ordrar som validerar bolagets teknologi och likaså en potentiell öppning för ett nytt kundsegment.

På dagsgrafen ser vi hur kursen sedan sin noteringsdag har gått upp drygt 50%. Hittills för dagen har aktien handlats ned 7% som mest. I skrivande stund är aktien 0% för dagen och vi ser hur kursen befinner sig över EMA10 som agerat stöd sedan IPO:n.

mer om ämnet