Klimator – Erhåller utvecklingskontrakt

Under onsdagen meddelar Klimator att man erhåller utvecklingskontrakt för autonom friktionsmätning på flygplatser.
2021-09-15

Klimator är tecknade på Spotlight och är verksamma inom teknikbranschen. Bolaget är specialiserade inom utveckling av mjukvaruprogram. Programvaran är egenutvecklad och används huvudsakligen inom området vägklimatologi. Dataplattformen och sensorerna används för att förutse väderförhållanden längs olika vägnät. Kunderna består av större kunder verksamma inom fordonsindustrin. Störst verksamhet återfinns inom den europeiska marknaden.

Under onsdagen meddelar Klimator att man erhåller utvecklingskontrakt för autonom friktionsmätning på flygplatser genom samarbetspartnern Vinnova. Kontraktet uppgår till 900 000 SEK och projektet löper under två år. Vinnova tillkännager att man tecknar avtalet med följande motivering:

“Ett relevant projekt med stor potential inom utlysningens fokusområde autonoma system och där övergripande mål är en autonom, säker och kostnadseffektiv flygplats. Genomförandeplanen är väl beskriven och projektparterna bedöms ha rätt kompetens för att uppnå projektresultaten. Ansökan får vidare genomgående höga betyg av bedömarna och marknadspotentialen för de utvecklade lösningarna anses vara mycket stor”.

mer om ämnet