Kjell & Company – Avser notera bolagets aktier på Nasdaq First Growth

Under måndagen aviserar hemelektronikmetropolen Kjell & Company att man avser notera bolagets aktier på Nasdaq First Growth.
2021-08-30

Kjell & Company är ett hittills onoterat bolag som tillhandahåller hemelektronik samt tillbehör. Bolaget har närvaro i Sverige, Norge och Danmark. Man kombinerar ett stort produktutbud tillsammans med rådgivning och kundservice.

Under måndagen aviserar hemelektronikmetropolen Kjell & Company att man avser notera bolagets aktier på Nasdaq First Growth. Erbjudandet förväntas bestå av nya aktier som emitteras av bolaget och befintliga aktier som erbjuds av de säljande aktieägarna.

Kjell & Company har uppvisat en stark organisk tillväxt historiskt, med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 18,8 % för räkenskapsåren 2000-2020. Under perioden har Kjell & Company ökat sin nettoomsättning under samtliga år. Justerad EBITA-marginal uppgick till 7,3 % för räkenskapsåret 2020 trots negativ påverkan från Covid-19-pandemin.

Bolagets styrelse och ledning, tillsammans med huvudägaren FSN Capital IV, anser att erbjudandet och noteringen av bolagets aktier är ett logiskt och viktigt steg i Kjell & Companys fortsatta utveckling som ytterligare kommer att öka kännedomen bland nuvarande och potentiella kunder och leverantörer om bolaget och dess verksamhet.

Kommentar från VD

”Jag har haft förmånen att få vara med och utveckla Kjell & Company tillsammans med alla fantastiska medarbetare under 20 år, som säljare, i många andra positioner och nu som vd för Kjell Group. Vår mission är att hjälpa människor att använda teknik på ett sätt de inte visste var möjligt och jag ser varje dag hur våra 1 200 anställda bidrar till att förbättra människors liv genom teknik. Det är med glädje och entusiasm vi nu tar nästa steg i Bolagets utveckling och bjuder in ännu fler att bli en del av vår resa”, kommenterar VD, Andreas Rylander i ett pressmeddelande under måndagen. 

mer om ämnet