Kärnkraft som grön energikälla?

Den finska regeringen kommer lobba för att den europeiska unionen ska stämpla kärnkraft som en hållbar energikälla.
2021-10-17

Den finska regeringen kommer lobba för att den europeiska unionen ska stämpla kärnkraft som en hållbar energikälla. Kärnkraftverk släpper inte ut koldioxid men däremot produceras utsläpp vid utvinning och transport av kärnbränsle och därför klassas kärnkraft idag som en koldioxidsnål energikälla.

Idag är det endast energi från vind och sol som klassas som hållbar av EU. Ska unionen ha en genomgående filosofi för sin energipolitik bör det tas i beaktning att vid tillverkning av solceller krävs silikon. För att producera silikon krävs kol, vilket alltså gör dessa gröna alternativ till inte fullt så gröna.

En annan intressant jämförelse är den mellan vindkraft och kärnkraft. Kärnkraft släpper ut 4 gram koldioxid per kWh producerad el jämfört med vindkraft som släpper ut 12 gram koldioxid per kWh producerad el. Solenergi släpper ut 5-9 gånger så mycket koldioxid per kWh producerad el än vad kärnkraft gör. (Källa: Vattenfall & Naturskyddsföreningen)

Finland är i processen av att färdigställa ett femte kärnkraftverk och har som mål att göra sin industriproduktion helt koldioxidneutral vid 2035. Idag kommer 30 % av Finlands energi från kärnkraftverk och förväntas öka.

Vad händer i Sverige då? Vi går mot andra hållet och stängde år 2019 ned Ringhals 1 & 2. Istället väljer vi att elda 140 000 liter olja i timmen under delar av september månad 2021.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Henrik Svensson VD på Karlshamnsverket kommentar till SVT

“Väderförhållandena i Europa gjorde att vind- och solkraftverk inte kunde producera tillräckligt. Och de marginaler som funnits en gång i tiden finns inte längre eftersom fyra kärnkraftsreaktorer stängts i Sverige”

Syftet här är inte att ställa energikällorna mot varandra, inget av alternativen släpper knappt ut någon koldioxid relativt sett till fossila bränslen. Men av allt att döma behövs kärnkraften för att kunna substituera bort de fossila bränslena och samtidigt bibehålla en pålitlig energiproduktion.

Finland tar första steget ut i Europa och närmar sig en hållbar energipolitik, samtidigt får de medvind från nio andra EU-medlemmar – däribland Frankrike som har förlängt livslängden för sina kärnkraftverk. Med ovan punkter i beaktning borde rimligtvis Sverige ta upp detta för vidare diskussion.