Kakel Max – Q3 rapport

Kakel Max som har gjort en fin resa på börsen senaste månaderna, publicerade idag sin kvartalsrapport för det tredje kvartalet.
2020-11-26

Kakel Max som gått bra på börsen sedan Maj levererade idag sin Q3 rapport. Bolaget levererar produkter inom kakel och klinker, samt våtrumssystem. Försäljningen sker via bolagets egna butiksnätverk, huvudlager samt via återförsäljare.

Q3 siffrorna kom in enligt följande:

  • Nettoomsättning landade på 27,45 MSEK, en minskning med 20% jämfört med Q3 2019.
  • Resultatet kom in på 3,76 MSEK, jämfört med 1,35 MSEK för Q3 2019, en tillväxt om 177%. Det ska dock tilläggas att resultatet inkluderar reglering av tilläggsköpeskillingar och omstruktureringskostnader om totalt +3 MSEK, justerat för detta landade resultatet på 0,76 MSEK, en minskning med 43.6%.
  • Vinst per aktie kom in på 1,24 SEK, justerad vinst per aktie uppgick till 0,25 SEK, detta innebar samma procentuella minskning.
  • För de första 9 månaderna efter justering har bolaget levererat ett resultat om 5541 MSEK, en tillväxt om 64% jämfört med samma period under föregående år.

Kommentarer från rapporten

Vdn kommenterade i rapporten hur Kakel Max under Q3 fortsatte sin expansion med en nyöppnad butik i Västerås. Han berörde även hur bolaget utvecklat sina digitala processer för att kunna möta kunder online och hantera ett digitalt affärsflöde.

Vdn berättade även hur Kakel Max under kvartalet tydliggjort och marknadsfört sina varumärken för att utveckla e-handelslösningar och för att kunna ge kunderna ett tydligare budskap.

Han kommenterade även om hur det justerade resultatet påverkades negativt av att två butiker omorganiserats samt att nyrekrytering ägt rum, men att detta kommer öka bolagets konkurrenskraft framåt.

Covid

Det är svårt att avgöra hur stor del av Kakel Max försäljning under de gångna 9 månaderna som kan härledas till en coronaeffekt inom “gör-det-själv-segmentet”, framtiden efter Covid får visa det.

Bra lönsamhet och stärkt balansräkning

Kakel Max har visat upp en bra lönsamhet som stärkt balansräkningen. Vidare har bolaget genomfört en betydande nyrekrytering och nu även börjat fokusera på sina digitala processer vilket öppnar för ett bra utgångsläge efter pandemin.

Aktiens utveckling

För dagen stängde kursen ned 2,38% på sin rapportdag. Veckografen visar hur Kakel Max under Maj bröt sin långa nedåtgående trend. Därefter respekterades EMA10 två gånger som pilarna visar. Idag ligger kursen och pendlar under och över EMA10.

mer om ämnet