iZafe – Företrädesemission i rullning

Under tisdagen meddelar bolaget att man tecknar ytterligare 458 000 units i en pågående företrädesemission.
2021-10-12

iZafe Group är tecknade på First North Stockholm och bedriver forskning, utveckling och marknadsföring av medicinska och digitala säkerhetslösningar för tryggare läkemedelshantering i hemmet. Bolagets läkemedelsrobot, Dosell, används för att minska risken för felmedicinering och för att avlasta den offentliga vården. Kunderna återfinns idag både på den nordiska och globala marknaden.

Sent i september kom fullständiga villkor för företrädesemission genom ett EU-tillväxtprospekt. Vice styrleseordförande, Göran Hermansson och VD, Anders Segerström tecknar tillsammans ytterligare 458 000 units i pågående företrädesemission motsvarande 687 000 SEK. För att teckningen ska vara möjlig genom nyttjande av uniträtter så erhåller Anders Segerström uniträtter från Göran Hermansson. Detta innebär att styrelse och ledning sammantaget tecknar 876 149 units vilket motsvarar ca 1,3 MSEK i pågående företrädesemission.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Teckningsförbindelser

Emissionen omfattas sedan tidigare till ca 18 procent av teckningsförbindelser och till ca 82 procent av emissionsgarantier. Sammantaget omfattas 100 procent av företrädesemissionen genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Förbindelserna har lämnats av ett antal redan befintliga ägare i bolaget.

mer om ämnet