ISR Vaccin – Bolaget har bildats och erhåller första investering

Under onsdagen meddelar ISR Immune System Regulation att man bildat dotterbolaget, ISR Vaccin AB, för vaccinutveckling.
2021-09-29

ISR, Immune System Regulation, är tecknade på First North Stockholm och är ett läkemedels- och forskningsbolag. Bolaget innehar verksamhet inom arbetsområdet för behandling av HIV och virusinfektioner. Huvudområdet ligger inom HIV-behandling där bolaget ämnar förbättra befintlig medicin på marknaden men även sträva efter nya läkemedelskandidater på sikt, främst då bromsmedicinen idag för HIV har biverkningar.

Under onsdagen meddelar ISR Immune System Regulation att man bildat dotterbolaget, ISR Vaccin AB, för vaccinutveckling. Vid bildandet tillkännagjorde man att bolaget erhållit sin första investering. Det är Singapore Resources Development PTE som investerar 1 MSEK i bolaget. När bolaget nått sin nästa milstolpe, i samband med att klinisk prövningsansökan för vaccin lämnas in så kommer investeringen totalt uppgå i 68,5 MSEK.

Bolaget planerar att genomföra en placebokontrollerad studie i Bangladesh som inkluderar 180 friska deltagare där hälften kommer att motta vaccin genom inhalation och andra hälften genom nasal applicering.

Kommentar från VD

“Det är glädjande att bolagsstrukturen för vaccinprogrammet nu är på plats och att vi nu finansiellt rustar för att genomföra det kliniska prövningsprogrammet “, kommenterar VD, Ola Winqvist i ett pressmeddelande under onsdagen.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.
mer om ämnet