IRRAS AB – Avser genomföra riktad nyemission av aktier

IRRAS AB meddelar under torsdagen att de avser genomföra nyemission av aktier, motsvarande 20% till ett värde av 13 miljoner aktier.
2021-06-10

IRRAS AB är ett globalt medicinteknologiföretag, vilka fokuserar på medicinska lösningar för att förbättra livet för kritiskt sjuka patienter. Bolaget inriktar sig mot att utveckla lösningar för underlättande av kirurgiska ingrepp vid hjärnsjukdomar. IRRAS tillhandahåller en plattform som fokuserar på att förbättra delbehandlingar vid sjukdomarna hemorragisk stroke och kronisk subduralhematom.

Nyemission fastställs genom bookbuilding-förfarande

Teckningskursen och antalet nyemitterade aktier i den riktade emissionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, vilket kommer att påbörjas under torsdagen. Prissättning och tilldelning av de nya aktierna förväntas ske innan handeln påbörjas på Nasdaq Stockholm, den 11 juni 2021. Bolaget kan avstå från att genomföra den Riktade Emissionen.