Inzile – Presenterar nya huvudägare

Under torsdagen aviserar Inzile att man fått nya huvudägare i eFashion Championship med ägaren Enrique Banuelos.
2021-10-14

Inzile är tecknade på Fist North Stockholm och är verksamma inom fordonsbranschen. Bolaget är en tillverkare och utvecklare av fossilfria, modulära transport- och servicelösningar, där utbudet består av lättare arbetsfordon som drivs på el. Kunderna återfinns inom varierande branscher och fordonen används runtom i större stadsmiljöer.

Under torsdagen aviserar Inzile att man fått nya huvudägare i eFashion Championship med ägaren Enrique Banuelos.

Kommentar från nya huvudägaren

“Som ägare till 100% av eFashion Championship uttrycker jag min uppriktiga tacksamhet till alla aktieägare i Inzile – särskilt Inziles grundare Ragnar Åhgren och styrelseledamot Håkan Örtenholm (som presenterade oss) – som enhälligt har stöttat skapandet av det NYA INZILE, liksom till den nuvarande styrelsen och ledningsgruppen som har allt mitt stöd, så att de med totalt oberoende kan utveckla detta företag till en global ledare inom lösningar för elektromobilitet. Vi kommer att tillföra nya strategiska aktieägare som ger stöd och värde till Inzile genom att använda vårt globala nätverk för att öppna marknader och skapa möjligheter. Som huvudägare i Inzile kommer jag att stödja strategin och viktiga beslut samt inspirera organisationen med filosofin från mitt företag eFashion Championship”, kommenterar nya huvudägaren, Enrique Banuelos i ett pressmeddelande under torsdagen.

Kommentar från styrelseordförande

“Med förvärvet av 80% av QEV Tech Holdings S.L. kommer Inzile att ta ett stort steg närmare vår vision att skapa ett fossilfritt samhälle med våra moderna transport- och servicelösningar. Denna transaktion kommer att innebära ett otroligt uppsving för Inzile som företag. Inzile kommer nu att införliva befintliga marknads- och försäljningskanaler för nya segment som resort-fordon och sportbilar och Inzile kommer bli moderbolag för försäljning och marknadsföring av elfordon, t.ex. små bilar, last mile-fordon, bussar och specialfordon som vår befintliga Pro4”, kommenterar styrelseordförande, Ragnar Åhgren i ett pressmeddelande under dagen.

mer om ämnet