Intellego – Tecknar avtal

Under måndagen aviserar Intellego att man tecknar avtal tillsammans med den thailändska distributören Unitech Healthcare.
2021-09-27

Intellego Technologies är tecknade på First North Stockholm och är verksamma inom fotokrom indikatorteknik. Bolaget levererar fotokroma bläck som utformar visuella indikatorer som gör det möjligt att se effekterna av osynligt ultraviolett ljus. Bläcket ändrar färg baserat på exponering för ultraviolett bestrålning eller specifika ämnen. Produkterna används primärt av OEM-tillverkare och används i branschapplikationer runt om i världen.

Under måndagen aviserar Intellego att man tecknar avtal tillsammans med den thailändska distributören Unitech Healthcare och erhåller 20 000 EUR. Avtalet löper under ett år och avser att inleda marknadsföring av UVC standarddosimetrar. Detta är ett verktyg som används inom hälso- och sjukvården för att verifiera om ytor har utsatts för tillräcklig energi i form av ultraviolett ljus för att döda bakterier.

mer om ämnet