Intellego – Tecknar avtal med amerikansk distributör

Under tisdagen aviserar Intellego Technologies att bolaget tecknar avtal avseende kosmetik och solskydd för konsumentmarknaden tillsammans med amerikansk partner.
2021-08-10

Intellego Technologies är verksamma inom fotokrom indikatorteknik. Bolaget levererar fotokroma bläck som utformar visuella indikatorer som gör det möjligt att se effekterna av osynligt ultraviolett ljus. Bläcket ändrar färg baserat på exponering för ultraviolett bestrålning eller specifika ämnen.

Under tisdagen aviserar Intellego Technologies att bolaget tecknar avtal avseende kosmetik och solskydd för konsumentmarknaden tillsammans med amerikansk distributör. Det rör sig om ett icke exklusivt avtal med avsikt att kommersialisera produkter riktade mot konsumenter.

Kommentar från VD

“Distributören är verksam i både USA och Sydamerika. De arbetar idag med några av världens största företag inom kosmetik, hälsa och solskydd, och har gett oss en trovärdig och positiv uppskattning av hur de uppfattar den potentiella marknaden. De är villiga att investera, har lagt en testorder och kommer omgående att börja marknadsföra produkten mot utvalda målgrupper i USA för att bekräfta deras bild av marknaden”, kommenterar VD, Claes Lindahl i ett pressmeddelande under tisdagen.

mer om ämnet