Idogen – Offentliggör utfall av teckningsoptioner

Under fredagen meddelar man utfallet av de teckningsoptioner som emitterades i samband med bolagets företrädesemission.
2021-10-08

Idogen är tecknade på First North Stockholm och är verksamma inom bioteknik. Bolagets affärsinriktning är att utveckla vaccinkandidater för behandling av sjukdomar som negativt påverkar immunförsvaret. Vaccinen avses att användas i de fall där det uppkommit autoimmuna sjukdomar och efter organavstötning, särskilt vid de fall där de bildats antikroppar mot intagningen av patientens ordinarie läkemedel.

Man emitterade 9 121 654 units under det fjärde kvartalet 2020, som bestod av en aktie och en teckningsoption. Där varje option medförde möjlighet till teckning av en ny aktie i bolaget till ett pris motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Idogens aktie. Detta gällde från och med den 6:e september 2021 till och med den 17:e september i år. Aktien fastställdes till en kurs om 2,06 SEK styck.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Bolaget tillförs 9,9 MSEK genom nyttjandet av teckningsoptioner före emissionskostnaderna och det totala antalet aktier ökar med 4 827 167, från 18 243 308 till 23 070 475. Aktiekapitalet i bolaget ökar till ca 16 MSEK.

Kommentar från VD

”Idogen tackar de aktieägare som utnyttjade sina TO 4 till köp av nya aktier. Vi genomför nu de sista förberedelserna inför en klinisk prövning i patienter med svår blödarsjuka, hemofili A, som utvecklat antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII (FVIII). För tillfället pågår en optimering av tillverkningsprocessen av bolagets tolerogena cellterapi. Avsikten är att starta studien i början av andra kvartalet 2022 och vi ser fram emot den fortsatta utvecklingen”, kommenterar VD, Anders Karlsson i ett pressmeddelande under fredagen.

mer om ämnet