Humble tecknar kreditfacilitet hos SEB

Under torsdagen meddelar Humble att man tecknar kreditfacilitet om 400 MSEK hos SEB till fördelaktiga och konkurrenskraftiga villkor.
2021-11-04

Humble Group är tecknade på First North och är en svensk koncern inriktade mot livsmedel och hälsa. Genom forskning och utveckling tillhandahåller gruppen ingredienser, processteknologi och färdiga produkter för tillverkningsindustrin, med försäljning av flera olika typer av socker- och kalorireducerade livsmedel. Bolaget gick tidigare under namnet Bayn Group.

Humble kommunicerade den 11 augusti 2021 att man hade genomfört en större koncernövergripande bankupphandling under det andra kvartalet 2021, i syfte att erhålla värdeskapande rådgivning och samtidigt stärka gruppens banktjänste- och kreditvillkor. Som ett led i detta har Humble beslutat att gå vidare med Skandinaviska Enskilda Banken AB som ny huvudbank för koncernen. I samband med detta har Humble och SEB ingått ett flexibelt kontokreditavtal avseende 400 miljoner kronor till fördelaktiga och konkurrenskraftiga villkor.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Kommentar från VD

“Det är mycket glädjande att vi har nått en överenskommelse med SEB och att de har en stark tilltro till den fortsatta resan med Humble. Genom att få en tillgång till en gemensam bank för de nordiska bolagen i Humble-koncernen kommer vi att minska de befintliga bolagens kostnader och uppnå omedelbara synergier för de bolag som förvärvas in i gruppen. Det ökar även vår data-granularitet och sparar tid för de operationellt ansvariga i dotterbolagen, vilka nu att inte behöver förhandla banktjänster lokalt i framtiden. Kreditramen förbättrar Humbles kreditvillkor avsevärt och ger en flexibel användning, både operativt och till nya förvärv”, kommenterar VD, Simon Petrén i ett pressmeddelande under torsdagen.