Humble Group – Vice VD handlar för ca 2 MSEK i bolaget

Under tisdagen aviserar Humble Group AB att bolagets största aktieägare, Noel Abdayem (vice VD), handlar för strax 2 MSEK i bolaget.
2021-07-06

Humble Group är en svensk koncern inriktade mot livsmedel och hälsa. Genom forskning och utveckling tillhandahåller gruppen ingredienser, processteknologi och färdiga produkter för tillverkningsindustrin, med försäljning av flera olika typer av socker- och kalorireducerade livsmedel. Bolaget gick tidigare under namnet Bayn Group.

Under tisdagen aviserar Humble Group AB att bolagets största aktieägare, Noel Abdayem (vice VD), handlar för strax 2 MSEK i bolaget. Inköpen genomfördes till en snittkurs om 23,79 kronor per aktie och totalt 84 042 aktier handlades. Abdayem har totalt handlat 547 742 aktier till ett värde av ca 12,8 MSEK under de två senaste veckorna.

mer om ämnet