Humble Group – Genomför emission och tillförs kapital

Under fredagsnatten tillkännager Humble Group att man genomför en emission av 36 miljoner aktier och tillförs ca 846 MSEK.
2021-09-24

Humble Group är tecknade på First North Stockholm och är en svensk koncern inriktade mot livsmedel och hälsa. Genom forskning och utveckling tillhandahåller gruppen ingredienser, processteknologi och färdiga produkter för tillverkningsindustrin, med försäljning av flera olika typer av socker- och kalorireducerade livsmedel.

Under fredagsnatten tillkännager Humble Group att man genomför en emission av 36 miljoner aktier. Teckningskursen fattades genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Teckningskursen per aktie skrivs till 23,5 SEK och resulterar i en emissionslikvid om ca 846 MSEK. Nyemissionen består av flera svenska och internationella institutionella investerare, men även befintliga ägare. Emissionen medför en utspädning om 14,7 procent.

mer om ämnet