Humble Group – Fullföljer förvärv

Under tisdagen tillkännager Humble Group att man breddar sig och fullföljer förvärvet av Swedish Food Group AB.
2021-10-05

Humble Group är tecknade på First North Stockholm och är en svensk koncern inriktad mot livsmedel och hälsa. Genom forskning och utveckling tillhandahåller gruppen ingredienser, processteknologi och färdiga produkter för tillverkningsindustrin, med försäljning av flera olika typer av socker- och kalorireducerade livsmedel. Bolaget gick tidigare under namnet Bayn Group och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Under tisdagen fullföljer Humble Group förvärvet av Swedish Food. Man har inom Humble Group sedan starten haft siktet inställt på att växa organiskt med effektiv och snabb produktutveckling. Man består idag av varumärkena Pro!Brands, HealthyCo, Wolverine och Aloes Aloe Vera.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Köpeskillingen uppgår i 200 MSEK genom kontant betalning av 50 MSEK. Styrelsen har beslutat om emission och tilldelning av 5 634 186 aktier i Humble till säljarna i bolaget som har lagt ut för full betalning för de tecknade och tilldelade aktierna. Aktiekapitalet kommer i samband med emissionen att öka från ca 1 239 521 SEK  till ca 52 526 256 SEK och antalet aktier inom bolaget kommer att öka från ca 233 M till 239 M.

Kommentar från VD

“Vi är nu i mål med transaktionen och har på kort tid påbörjat processen med att realisera försäljningssynergier med hjälp av SFGs säljstruktur. Det är en glädje att kunna ta sig an den svenska marknaden på djupet och etablera en bred distribution för de varumärken som redan säljs framgångsrikt på export”, kommenterar VD Simon Petrén i ett pressmeddelande under tisdagen.

mer om ämnet