Hemcheck – Utvärderingsavtal tecknat

Under onsdagen aviserar Hemcheck att man tecknat utvärderingssamtal tillsammans med Sanova Pharma GesmbH.
2021-10-13

Hemcheck Sweden Holding är tecknat på First North Stockholm och är verksamma inom medicinteknik. Bolaget utvecklar och kommersialiserar produkter för upptäckande av hemolys i blodprover. När röda blodkroppar spricker i blodrören uteblir provanalyser. Bolaget har utvecklat produkter som säkerställer att hemolysen upptäcks i ett tidigt stadie, vilket medför att blodprovet kan tas om hand omedelbart. Bolaget utvecklar även digital avläsning som används som komplement till huvudprodukten.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Under onsdagen aviserar Hemcheck att man tecknat utvärderingssamtal tillsammans med Sanova Pharma GesmbH avseende distributionsavtal i Österrike. Man har tecknat ett tre månader långt utvärderingsavtal med möjlighet till förlängning in i ett 36 månader långt distributörsavtal.  Utvärderingsavtalet är ingånget för att utvärdera samarbetet och marknadspotentialen.

Kommentar från VD – Hemcheck

“Sanova är en väletablerad distributör på den österrikiska marknaden, med en relevant produktportfölj och kundbas, som passar Hemcheck. De har en stark ägare och vilja att investera i ny teknik. Vi ser fram emot att arbeta med Sanova i Österrike och hoppas på ett framgångsrikt samarbete”, kommenterar VD, Joen Averstad i ett pressmeddelande under onsdagen.

Kommentar från Division Manager Medical Systems – Sanova

“Vi är glada för att starta detta samarbete och utvärderingen tillsammans med Hemcheck, då vi tror mycket på produkterna. Vi har redan informerat säljteamet och vi ser fram emot att starta kunddialoger om produkterna”, kommenterar Division Manager, Harald Deutsch i ett pressmeddelande under onsdagen.

mer om ämnet