Hemcheck mot säkerhetsmärkning

Under tisdagen meddelar hälsovårdsbolaget Hemcheck Sweden att man går in i avslutande fas för verifiering av ny produkt.
2021-11-02

Hemcheck Sweden Holding är tecknade på Fist North och är verksamma inom medicinteknik. Bolaget utvecklar och kommersialiserar produkter för upptäckande av hemolys i blodprover. När röda blodkroppar spricker i blodrören uteblir provanalyser. Bolaget har utvecklat produkter som säkerställer att hemolysen upptäcks i ett tidigt stadie, vilket medför att blodprovet kan tas om hand omedelbart. Bolaget utvecklar även digital avläsning som används som komplement till huvudprodukten.

Avslutar verifieringsfas

Hemcheck har avslutat verifieringsfasen av deras nya produkt för blodgasmarknaden och går nu in i en slutlig valideringsfas där användarvänlighet och prestanda kommer att utvärderas i en tänkt användarmiljö. Blodgas är ett blodprov som man i de flesta fall tar i handleden för att mäta halten av syre och koldioxid i blodet. Nu träder man in i den sista fasen innan en CE-märkning kan göras, vilket innebär att produkten uppfyller de säkerhetskrav som är nödvändiga för att produkten ska få säljas på den europeiska marknaden.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Ny produkt

Produkten heter bgs-Test, blood gas syringe-Test, och är ett test som kan ta emot en väsentligt större mängd blod än nuvarande tester och dessutom fungerar som en tät kork för blodgassprutor. Detta möjliggör bl.a. bättre anpassning till befintliga arbetsflöden.

Det expanderar också Hemchecks adresserbara marknad då bgs-testet kan användas på flera sorters sprutor. Det skapar även bättre förutsättningar för att kombinera produkterbjudandet med andra aktörers erbjudanden.

Kommentar från VD

“Det ligger mycket arbete bakom att vi kommit dit vi är nu med bgs-Testet och vi ser fram emot det sista arbetet för att ta produkten till CE-märkning. Målsättningen är att slutföra arbetet innan årsskiftet och att själva CE-märkningen kommer troligen att ske i början på januari. Vi jobbar även vidare med de patentansökningar som ligger till grund för produkten vilket är en viktig del i hur vi bygger värde i bolaget”, kommenterar VD, Joen Averstad i ett pressmeddelande under tisdagen.