Helgläsning: Intressanta nivåer på marknaden

Fredagen präglas av en svag handel i samband med att flera index testar glidande medelvärden underifrån.
2021-09-25

Volatilitetsindex (VIX) har sedan måndagens uppgång sjunkit tillbaka ned under den trendlinje som kursen bröt upp från. Detta var bästa tänkbara utfall, efter måndagens höga volatilitet. Denna svaghet hos VIX har återspeglat sig hos de flesta globala index som istället levererat en bred återhämtning. OMXS30 testar idag glidande medelvärden underifrån och kursen möts vid detta första försök med en viss svaghet.

Dagens artikel kommer handla om följande

  • VIX faller tillbaka
  • OMXS30 och First North testar glidande medelvärden underifrån
  • Amerikanska 10-årsräntan har brutit upp
  • Oljan ser fortsatt stark ut

Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


VIX faller tillbaka

VIX index har vid upprepade tillfällen under hela 2021 haft veckor då kursen försökt bryta upp från den nedåtlutande trendlinje som definierat nedåttrenden sedan volatiliteten toppade under coronakraschen. Dessa försök har uteslutande mötts av snabba hack nedåt, med stängning under trendlinjen. Detta gällde fram till i måndags, då kursen bröt upp från denna nivå. Detta utbrott öppnade för en eventuellt stigande volatilitet under de kommande veckorna. VIX rörelser sedan måndagen, med kursen återigen under trendlinjen, såväl som glidande medelvärden, är därför bästa tänkbara utfall från ett börsperspektiv. Sannolikheten ökar för att måndagens breda kursfall närmast kan komma att betraktas som en “utskakning”.

  • VIX

Dagsgraf på VIX

OMXS30 och First North testar glidande medelvärden underifrån

Den kortsiktiga svagheten vi sett hos VIX har visat sig genom den raka motsatsen hos index. Klassisk sentimentdata såsom fear/greed index, put/call ratio eller smart money/dumb money, signalerar alla en hög rädsla på börsen, detta öppnar i sin tur för att nedgången kan komma att ha begränsat utrymme. Rädslan brukar inte vara hög under inledningen av en större börsnedgångar.

I slutändan är det priset som är mest vägledande, OMXS30 har återhämtat sig starkt under veckan men möter idag kortsiktiga glidande medelvärden. Kursen reagerar under fredagen svagt kring dessa nivåer.

  • OMXS30

Dagsgraf på OMXS30

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

First North har sedan februari  handlats till en relativ svaghet gentemot övriga svenska index. Denna svaghet visade sig extra tydligt under måndagen, då detta index bröt ned under en horisontell stödnivå samt EMA200. Detta ökade risken för att trenden slagit om till en nedåttrend. Kursen har sedan dess studsat starkt men handlas ännu under dessa nivåer, varför risken för en inledd nedåttrend fortsatt existerar. Det blir därför angeläget att följa First North på dagsbasis framåt.

  • First North

Dagsgraf på First North

Amerikanska 10-årsräntan har brutit upp

Den amerikanska 10-årsräntan tenderar att påverka det klassiska förhållandet mellan “value/growth”. En uppåttrendande 10-årsränta gynnar ofta mer traditionella värdeaktier medan en nedåttrendande 10-årsränta ofta, på marginalen, gynnar mer teknikorienterade index såsom Nasdaq. Banksektorn tenderar att gynnas alldeles extra av en stigande 10-årsränta, detta eftersom räntenettot påverkas positivt. Den amerikanska 10-årsräntan Bröt igår upp från en kortsiktig range och detta öppnar möjligheten för nya trender hos “värdeaktier”.

  • Amerikansk 10-årsränta

Dagsgraf på US10Y

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Oljan ser fortsatt stark ut

Olja slapp undan den volatilitet som börsen bjöd på i måndags, råvaran handlas fortsatt i toppen av sin range efter en relativt stillsam handel under veckan. Detta kan komma att bli ledande framåt och det kan vara bra att förbereda sig för en fortsatt eventuell uppåttrend hos olja. Så länge priset inte bryter ned härifrån ser grafen mycket intressant ut.

  • Olja

Dagsgraf på Olja