Gullberg & Jansson publicerar kvartalsrapport – fortsätter visa upp stark tillväxt

Gullberg & Jansson utvecklar, marknadsför och distribuerar miljösmarta produkter för både privat och kommersiellt bruk.
2021-08-18

Gullberg & Jansson utvecklar, marknadsför och distribuerar miljösmarta produkter för både privat och kommersiellt bruk. Bolagets huvudprodukter är inom grönyte-, swimmingpool- samt relax- och wellnessbranschen. Produkterna tillverkas både i Europa och Asien.

Den 18 augusti publicerade Gullberg & Jansson sin delårsrapport för januari-juni och rapporterar fortsatt kraftig tillväxt under andra kvartalet 2021.

Andra kvartalet i siffror:

  • Nettoomsättningen uppgick till 125,4 mSEK, jämfört med 77,4 mSEK andra kvartalet 2020
  • EBITA blev 33 mSEK upp 96 % jämfört med Q2 2020
  • EPS uppgick till 2,75 att jämföra med 1,52 Q2 2020

Alla siffror är exklusive förvärvet av Nomaco-bolagen. Gullberg & Jansson meddelade den 20 april 2021 ett förvärv av Nomaco som är en ledande aktör inom försäljning av elfordon för lättare persontransporter och gods. Syftet med förvärvet var att öka koncernens marknadsandel inom grönytebranschen och agerar som ett komplement till de befintliga affärsområdena.

Gullberg & Jansson förvärvade 51 % av aktierna och planerar på att förvärva de sista 49 % 2026.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Framtidsutsikter för Gullberg & Jansson

Ingen prognos har lämnats från bolaget men bolaget har som mål att driva långsiktig lönsam tillväxt med en kombination av organisk och förvärvsdriven tillväxt.

Bolagets VD nämner att de förväntar sig en fortsatt hög efterfrågan på bolagets produkter och gynnas både av ett ökat intresse för miljövänliga produkter samt en fortsatt hemestertrend.

Säsongsvariation

Värt att hålla i beaktning är att bolagets poolprodukter och Stads&Park Produkter har en hög säsongsvariation där både andra och tredje kvartalet presterar väsentligt bättre än första och fjärde kvartalet.

Värdering

Gullberg & Jansson har i skrivande stund ett börsvärde på ca 815 mSEK.