Gränges – Samarbetar för att främja klimatet

Under onsdagen aviserar Gränges AB att man startar samarbete med aluminium- och energibolaget Hydro för att minska klimatpåverkan.
2021-07-07

Gränges AB är ett tillverkningsbolag. Bolaget tillverkar produkter i valsad aluminium, med störst specialisering inom valsade produkter till värmeväxlarindustrin, vilket innefattar pläterad plåt, ranka och rör. Kunderna återfinns främst inom fordonsindustrin och produkterna vidaresäljs på den globala marknaden, med störst närvaro inom Europa, Nordamerika och Asien.

Under onsdagen aviserar Gränges att man startar samarbete tillsammans med aluminium- och energibolaget Hydro för att minska klimatpåverkan inom fordonsindustrin. Man avser tillhandahålla koldioxidsnåla och cirkulära aluminiumerbjudanden till fordonsmarknaden.

mer om ämnet