Goodbye Kansas – Säkrar finansiering om upp till 226 MSEK

Under tisdagen meddelar Goodbye Kansas att man säkrat finansieringspaket om totalt upp till 226 MSEK från den Los Angeles-baserade investeraren LDA Capital Limited, större aktieägare och Nordea.
2021-06-22

Goodbye Kansas Group AB är ett teknologidrivet visualiseringsbolag, som utvecklar produkter och lösningar baserade på avancerad teknologi, och erbjuder bland annat digitala specialeffekter till för rörlig bild. Inom företaget återfinns ett flertal dotterbolag med vardera affärsinriktning och specialistkompetens. Bolaget driver verksamhet på global nivå, med närvaro inom Norden, Europa och Nordamerika.

Under tisdagen meddelar Goodbye Kansas att man säkrat finansieringspaket om totalt upp till 226 MSEK från den Los Angeles-baserade investeraren LDA Capital Limited, större aktieägare och Nordea. En del av paketet består av aktieåtagande om upp till 175 MSEK från LDA Capital, som ger bolaget möjligheten, men inte skyldighet, att anskaffa kapital under en treårsperiod.

Styrelsen och ledningsgruppen för Goodbye Kansas har genom finansieringspaketet säkrat flera finansieringsfaciliteter för att tillgodose den fortsatta tillväxten för bolaget. Paketet kommer bl.a. att användas för att positionera bolaget för lönsam tillväxt 2022 och framåt. Finansieringen planeras bland annat möjliggöra lansering av nya spel, fortsatta satsningar på acceleration och samt fortsatt produktutveckling på egna IP:n.

Kommentar från styrelseordförande

“Efter att ha utvärderat olika finansieringsalternativ har vi med LDA Capital funnit en internationell investeringspartner som på ett flexibelt sätt kan tillhandahålla kapital samt dessutom bidra till strategiska partnerskap inom viktiga kundsegment”, kommenterar styrelseordförande, Per-Anders Wärn.

mer om ämnet