Goodbye Kansas – Ljuset i tunneln för bolag i beroendeställning

Under måndagen meddelar effektstudion Goodbye Kansas att man ingår avtal om leverans av visuella effekter till återkommande kund.
2021-10-04

Goodbye Kansas Group är tecknat på First North Stockholm och är en effektstudio. Bolaget utvecklar produkter och lösningar baserade på avancerad teknologi såsom Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), VFX produktion, Cinematics, Performance capture & scanning, Digital Humans och Real Time animation, d.v.s. visuella effekter åt filmer, tv-serier, dator- och konsolspel m.m. Inom företaget återfinns ett flertal dotterbolag med vardera affärsinriktning och specialistkompetens. Bolaget driver verksamhet på global nivå, med närvaro inom Norden, Europa och Nordamerika.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Pandemin har kraftigt påverkat Film- och TV-branschen vilket lett till att flertalet produktioner förskjutits tidsmässigt. Detta har påverkat leverantörsledet där Goodbye Kansas återfinns. Bolaget som inriktar sig mot visuella effekter är beroende av att spel- och filmindustrin producerar och därför efterfrågar bolagets tjänster, men så har inte varit fallet under pandemin. Antalet aktiva produktioner har haltat markant, men nu börjar vi äntligen se ett trendskifte. Under måndagen meddelar effektstudion Goodbye Kansas att man ingår avtal om leverans av visuella effekter till återkommande kund. Avtalet beräknas uppgå till 20 MSEK och produktionen beräknas slutföras under första kvartalet 2022.

Kommentar från Managing Director

”Det här är ett bra exempel på att aktiviteten nu återigen ökar inom film- och TV-branschen efter pandemin och vi noterar nu en markant ökning av efterfrågan på VFX-produktioner,” kommenterar Managing Director, Markus Manninen i ett pressmeddelande under måndagsförmiddagen.

Kommentar från VD

”För att säkra lönsam tillväxt i Goodbye Kansas Studios fokuserar vi på att etablera större och längre projekt samt utvidga långsiktiga partnerskap med våra globala kunder. Detta projekt från en återkommande kund är ett exempel på att vår strategi börjar ge resultat nu när efterfrågan återigen börjar öka efter pandemin,” kommenterar VD, Peter Levin i ett pressmeddelande under måndagsförmiddagen.

mer om ämnet