Goodbye Kansas – Företrädesemission beslutad

Under fredagsmorgonen aviserar Goodbye Kansas att man har beslutat om fullt garanterad företrädesemission om 100 MSEK.
2021-09-24

Goodbye Kansas Group är tecknade på First North Stockholm och är ett teknologidrivet visualiseringsbolag. Bolaget utvecklar produkter och lösningar baserade på avancerad teknologi; Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), VFX produktion, Cinematics, Performance capture & scanning, Digital Humans och Real Time animation. Inom företaget återfinns ett flertal dotterbolag med vardera affärsinriktning och specialistkompetens. Bolaget driver verksamhet på global nivå, med närvaro inom Norden, Europa och Nordamerika.

Under fredagsmorgonen aviserar Goodbye Kansas att man har beslutat om fullt garanterad företrädesemission. Emissionen avser B-aktier med företräde för redan befintliga ägare, och omfattar 270 329 317 aktier. Detta genomförs till en teckningskurs om 0,37 SEK per aktie. Goodbye Kansas kommer att erhålla bruttolikvid om ca 100 MSEK. Den 30:e september är sista handelsdag för att handla bolagets aktier inklusive rätt till teckningsrätt.

mer om ämnet