Gigger – Uppfyllda villkor ger mersamk

Under tisdagen meddelar Gigger att man villkorat överenskomna måluppfyllelser som ger rätt till tilläggsköpeskilling.
2021-10-19

Gigger Group är tecknade på Spotlight och är ett bolag med strategi att förvärva, äga, förvalta och förädla SaaS-bolag. I portföljen återfinns bolag med egenutvecklade SaaS-plattformar. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag med digitala plattformar oavsett affärsområde.

Under tisdagen meddelar man att bolaget ger rätt till tilläggsköpeskilling om 5 MSEK vilket erläggs genom nyemitterade aktier, eftersom man uppnådde de överenskomna måluppfyllelser som tidigare fastställts.

I samband med offentliggörandet av förvärv av samtliga aktier i Happyr under augusti månad så kom man överens om att ifall de kommersiella målen skulle uppnås inom en tolvmånadersperiod skulle tilläggsköpeskillingar om 5 MSEK tillkomma. Om fler villkor fullföljs så kan ytterligare 5 MSEK tillkomna.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Kommentar från VD

”Avtalet mellan Happyr och Workbuster är en tydlig kommersiell milstolpe som ytterligare visar på styrkan i vår förvärvsstrategi, vår förvärvsmodell och det urval vi gör av våra förvärv. Vi följer vår plan och att se att kommersiella avtal som det mellan Happyr och Workbuster förverkligades tidigare än förväntat är mycket glädjande. Det stärker även hela vår förvärvsstrategi och vi ser mycket fram emot att utveckla samarbetet med Workbuster”, kommenterar tillförordnad VD, Claes Persson i ett pressmeddelande under tisdagen.

mer om ämnet