Gigger Group – Leverar kraftig omsättningstillväxt under det andra kvartalet

Med kraftig tillväxt för branschen i sin helhet slår Gigger såväl egna förväntningar som branschkollegor i omsättningstillväxt för det andra kvartalet 2021.
2021-08-18

Under onsdagsmorgonen publicerade Gigger Group bolagets delårsrapport för det andra kvartalet 2021. Gigger erbjuder sina användare att söka jobb samt fakturera utan eget bolag. Genom användning av Giggers plattform förenklas processen för egenanställda att hitta jobb och ta betalt för dessa. Plattformen erbjuder även företag att schemalägga och administrera anställningsprocessen, för att på så sätt spara både tid och pengar.

För det andra kvartalet uppvisar Gigger en total omsättningstillväxt om 149% jämfört med motsvarande period föregående år. I rapporten kommenterar bolaget att tillväxten till stor del härstammar från lyckad marknadsföring på bland annat facebook och instagram, samt genom samarbeten med influencers.

Bolaget kommunicerar också att verksamheten byggs på en offensiv förvärvsstrategi med fokus på “företrädesvis SaaS-bolag i tidigt skede, alternativt att det bedöms som strategiskt rätt för verksamheten.

Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 20,9MSEK, i jämförelse med 8,4MSEK för samma period föregående år. På halvårsbasis uppgick nettoomsättningen till 31MSEK för perioden januari-juni, i jämförelse med 16,8MSEK för samma period föregående år.

I rapporten meddelar även bolaget diverse väsentliga händelser för det andra kvartalet, bland annat en avsiktsförklaring att förvärva jobbmatchningsföretaget Happyr, samt att Gigger vunnit utmärkelsen Årets Svenska Gig-Företag.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Efter periodens slut upptog även bolaget ett lån om 15MSEK i syfte att stödja bolagets uttalade offensiva förvärvsstrategi.

Claes Persson, t.f. VD för Gigger Group, kommenterar i rapporten att bolagets plan uppfylls och att tillväxten håller en betydligt högre takt än jämfört med branschkollegorna. Gig-branschen som helhet växer med kraft och flertalet konkurrenter visar tillväxtsiffror om 50%.

För årets andra kvartal rapporter Gigger ett negativt resultat, vilket även kommenteras i rapporten. Enligt t.f. VD ligger bolaget resultatmässigt i linje med förväntningar och hänvisar bolagets kostnaderna till de förvärv som gjorts. Även tillväxten i sig för med sig kostnader, med bland annat ökade lönekostnader till nya Giggers. I rapporten meddelas även att man vuxit från 10 500st Giggers till 12 500st, en ökning om 19%.

För att läsa mer om Gigger hänvisar vi till den bolagspresentation som finns publicerad på Ecoptimist. 

mer om ämnet