Genovis rusar på nyhet – Samarbete öppnar möjligheter

Under torsdagen meddelar Genovis att man ingår exklusivt licensavtal tillsammans med Selecta Bioscience avseende utveckling och kommers.
2021-10-21

Genovis är tecknade på First North Stockholm och är verksamma inom bioteknik. Störst inriktning inom verksamheten återfinns mot utveckling av enzymer som används i diverse läkemedel. Bolagets patenterade NIMT teknologi är utvecklad för att underlätta för LifeScience industrin att bedriva preklinisk forskning. Bolagets produkter vidaresäljs under ett flertal varumärken.

Under torsdagen meddelar Genovis att man ingår exklusivt licensavtal tillsammans med Selecta Bioscience avseende utveckling och kommersialisering av ett antikroppsklyvande enzym som är hjälpsamt inom genterapi eller så kallade autoimmuna sjukdomar vilket innebär sjukdomar som gör att kroppens antikroppar angriper den egna vävnaden. Exempel på dessa sjukdomar är diabetes typ 1 eller glutenintolerans.

Aktien är upp nästan 40 % för dagen.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Genovis kommer att erhålla en förskottsbetalning och tidiga milstolpsbetalningar om 6 MUSD och förbehåller rätten att erhålla upp till 598 USD i utvecklings-, regulatoriska och kommersiella milstolpsbetalningar. Genovis behåller även rättigheterna till enzymet inom övriga applikationer för att stödja kärnverksamheten.

Kommentar från VD – Genovis

“Vi är mycket glada över vårt partnerskap med Selecta som ger oss möjlighet att expandera inom genterapiområdet för att göra genterapier tillgängliga för fler patienter. IgG proteaser som behandlingsmetod har visat lovande resultat, men samtidigt är problemet med antikroppssvar mot själva enzymet utmanande. Vi är övertygande om att Selectas ImmTOR plattform, som är designad för att behandla oönskad immunrespons, i kombination med vårt nya Xork enzym har potential att dramatiskt öka antalet patienter som kan behandlas, både inom genterapi och autoimmuna sjukdomar”, kommenterar VD, Fredrik Olsson i ett pressmeddelande under torsdagen.

Kommentar från president and chief executive officer – Selecta

“Samarbetet med Genovis är ett viktigt steg för att expandera vår pipeline av nya behandlingar i kombination med vår plattform ImmTOR. Vår prekliniska genterapidata indikerar att ImmTOR har potential att öka transgent uttryck och effekt, samt möjliggöra upprepade behandlingar genom att förhindra utveckling av neutraliserande antikroppar, vilket kan leda till säkrare och mer effektiv genterapibehandling. Partnerskapet mellan Selecta och Genovis fokusera på de patienter som inte är behandlingsbara på grund av neutraliserande antikroppar mot AAV. Kombinationen av ImmTOR och Xork har potential att göra avancerade genterapier tillgängliga för betydligt fler behövande patienter”, kommenterar president and chief executive officer of Selecta, Carsten Brunn i ett pressmeddelande under dagen.

Tidigare under året

I april rapporterade man om ännu ett framgångsrikt kvartal då nettoomsättningen ökade med 37 procent till 15 723 TSEK. Den organiska tillväxten under samma kvartal uppgick till 21%, medan EBIDTA uppgick till 1 958 TSEK vilket kan ställas mot Q1 under 2020 som var om -847 TSEK. Genovis tillväxt fortsatte trots pandemi, och man levererade omsättningstillväxt för 26:e kvartalet i rad, dock inleddes kvartalet av en dämpad kundaktivitet till följd av pandemin men som gradvis ökade då aktiviteten i USA, Europa och Asien visade stark tillväxt. Genovis kommunicerade under Q1-rapporten hur de ingått ett samarbete med Waters i syfte att tillsammans utveckla och marknadsföra gemensamma arbetsflöden för biokemisk analys av proteiner och biologiska läkemedel.

Under samma period fanns det utrymme för synergi genom samarbetet då Waters utvecklar analysinstrument som är robusta och enkla för användaren och därmed sänker tröskeln för att implementera avancerad proteinanalys. Genovis VD, Fredrik Olsson, kommenterade hur han såg fram emot att bolagets egna unika enzymteknologi kombineras med Waters instrument för att underlätta för kunder i sin strävan att utveckla nya och säkrare läkemedel.

 

mer om ämnet