Genomför nyemission

Under fredagsmorgonen tillkännager Safe at Sea att man genomför nyemission av 207 627 aktier till garanter i samband med företrädesemission.
2021-10-29

Safe at Sea är tecknade på Spotlight och är en teknisk utvecklare av säkerhetslösningar. Bolaget utvecklar SAR system, Search and Rescue System. I produktsortimentet ingår produkter som vattenskotrar, höj- och sänkbara ställningar och släpvagnar. Produkterna används huvudsakligen bland räddningstjänster, och verksamhet och försäljning innehas på global nivå.

Med Q3 runt hörnet så  offentliggör Safe at Sea genomförandet av nyemission av 207 627 aktier till garanter i samband med företrädesemission. Enlighet med de garantiavtal som tidigare upprättats och kommunicerats, genomförs en riktad nyemission av aktier till de garanter i företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier i bolaget.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Teckningskursen i ersättningsemissionen är fastställd till 1,18 SEK per aktie och betalning har skett genom kvittning av garanternas fordringar. Efter registrering av ersättningsemissionen och med beaktande av aktierna i företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i Bolaget uppgå till dryga 3,8 MSEK fördelat på ca 19 M aktier. Utspädningen med anledning av ersättningsemissionen uppgår till ca 1,08 procent.

Senaste nytt

Oktober har varit en innehållsrik månad för bolaget där man erhållit ytterligare ordrar från fransk räddningstjänst. Vidare har man genomfört framgångsrika testkörningar av bolagets EIEcoRunner, och VD, Henrik Hartman kommenterade följande i samband med testerna: “Det här ett stort steg i rätt riktning och en viktig milstolpe för hela projektet”.