Frill presenterar nytt förvärv

Frill är ett innovativt företag som har utvecklat en unik food tech-plattform för utveckling av produkter inom functional foods.
2021-05-19

Frill är ett innovativt företag som har utvecklat en unik food tech-plattform för utveckling av produkter inom functional foods. Genom organisk tillväxt och förvärvsstrategi ska bolaget bli ett ledande företag inom Functional foods i Norden och bidra till bättre hälsa och livskvalitet.

Den 22 april, efter marknadens stängning, meddelade Frill om tre stycken strategiska bolagsförvärv och ingick avsiktsförklaring för ett fjärde bolagsförvärv. De bolag som förvärvades var IQ Fuel AB, Nathalie’s Direct AB och Kling Homie AB. Bolaget säkrade även finansiering genom en konvertibelemission om högst 85 MSEK. Detta meddelande fick aktien att rusa som mest 80 procent den 23 april och aktien stängde för dagen 30 procent upp. En månad senare är bolaget upp cirka 90 procent.

Frills förvärvsstrategi

Strategin med Frills förvärv är att bygga en expansiv portfölj av varumärken, inom sektorn functional foods, både genom förvärv och organisk tillväxt.

Enligt VD, Peter Blom, blir Frill en starkare part på marknaden desto mer robust produktportfölj som bolaget erbjuder. Detta eftersom att bolaget på så sätt kan bli en stark motpart för inköpare på alla nivåer, både mot större kedjor och mer specialiserade försäljare.

Frill förvärvar Juica

Den 18 maj meddelade Frill om ett förvärv av Juica Sverige AB. Frill förvärvade 100 procent av aktierna där köpeskillingen uppgick till 8,6 MSEK. Betalning sker genom nyemitterade aktier i Frill om 8,5 MSEK och kontant betalning om 0,1 MSEK. Om Juica AB når en försäljning på 40 MSEK 2022 sker en tilläggsköpeskilling till ett värde av 5 MSEK i form av nyemitterade aktier i Frill. 2020 omsatte Juica 7,3 MSEK.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Om Juica

Juicas huvudprodukter är Juica och Juicekultur. Bolaget producerar, marknadsför och säljer ekologiska, kallpressade och opastöriserade frukt- och grönsaksjuicer helt utan tillsatser. Produkterna säljs genom en rad olika försäljningskanaler. Däribland dagligvaruhandeln, servicehandeln, hotell-, restaurang-, och cateringverksamhet samt både egen och extern e-handel.

Juica tillför Frills portfölj med en rad nya produkter och fortsätter diversifiera den befintliga produktportföljen inom functional foods – ett av de snabbast växande segmenten inom livsmedelsbranschen.

Hög prognos och finansiella mål

Frill lämnade den 27 april prognos och finansiella mål fram till och med 2025 med anledning av de senaste förvärven som bolaget har i ryggen. Frill har idag ett börsvärde på 345 MSEK och omsatte endast 108 TSEK 2020. Nedan presenteras de mål som satts upp.

2021 2022 2023 2024 2025
Omsättning 71 MSEK 182 MSEK 336 MSEK 463 MSEK 565 MSEK
EBITDA 0,5 MSEK 51 MSEK 114 MSEK 163 MSEK 210 MSEK