Freemelt Holding – Godkända för notering på First North

Under måndagen meddelar Freemelt Holding AB att man godkänts för notering på NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET.
2021-07-05

Freemelt Holding är verksamma inom metall-3D-printing. Företaget utvecklar patentsökt teknologi och Freemelt ONE som är en avancerad 3D-skrivare baserad på elektronstråleteknik optimerad för professionell utveckling av nya metallmaterial, som har sålts och levererats till ett flertal kunder.

Under måndagen meddelar Freemelt Holding att man godkänts för notering på NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET.

Kommentar från VD

“Den nyss genomförda investeringsrundan ger oss nu möjlighet att ta fram ett kraftfullt och kostnadseffektivt 3D-printing system för tillverkningsindustrin för att bredda vårt erbjudande i linje med vår långsiktiga strategi. Att Freemelt noteras på Nasdaq First North Growth Market är ett viktigt steg i utvecklingen av Bolaget som kommer att öka medvetenheten om Freemelt och våra produkter,” kommenterar VD, Ulric Ljungblad.

mer om ämnet