Fram – Multinationell kund tecknar avtal

Under torsdagsmorgonen aviserar Fram Skandinavien att man ingår avtal tillsammans med ny strategisk kund.
2021-07-08

Fram Skandinavien AB är specialiserade inom affärsutveckling. Verksamheten bedrivs utifrån två affärsområden: Venture Building och Standing Teams, vilket innefattar investering och företagsbyggande samt IT-utveckling. Störst verksamhet innehas inom diverse tillväxtmarknader, främst inom norra Europa och Asien, med konsument, försäkring och finans som övervägande branscher.

Under torsdagsmorgonen aviserar Fram Skandinavien att dotterbolaget EveHR har ingått avtal tillsammans med multinationella företaget Nestlé, vilket blir dotterbolagets fjärde multinationella kund. EveHR är ett bolag som erbjuder anställningsförmåner via en digital plattform som förbättrar anställdas trivsel på jobbet för att i sin tur säkerställa att bolagen behåller värdefull kompetens.

Kommentar från VD
“I Vietnam är det en central utmaning för företag att behålla sin kärnkompetens och vi är glada att fler företag inser vikten av att investera i sina anställda. Att fler företag nu vänder sig till EveHR gör att vi kommer att accelerera utvecklingstakten så att fler företag kan få tillgång till förmåner och verktyg att attrahera och behålla sin anställda långsiktigt. Vi gläds även över hur skalbar EveHRs lösning är, vilket i sin tur möjliggör kostnadseffektiv tillväxt i bolaget i sig. HR-SaaS tjänster är en attraktiv nisch och potentialen i Vietnam är ännu relativt oexploaterad”, kommenterar VD, Max Bergman i pressmeddelandet.

mer om ämnet