Formpipe Software – Ökar antalet aktier

Under onsdagen meddelar Formpipe Software AB att man utökar antalet aktier i bolaget med 262 150 aktier samt röster.
2021-06-30

FormPipe Software AB är ett IT-bolag. Bolaget är specialiserade inom utveckling av programvaror inom Enterprise Content Management. Bolagets lösningar används för att strukturera information i företag, myndigheter och organisationer. Produkterna innefattar exempelvis dokumenthantering, diarieföring och avtalshantering.

Under onsdagen meddelar Formpipe Software AB att man utökar antalet aktier i bolaget med 262 150 aktier samt röster. Till följd av att innehavare av teckningsoptioner 2018/2021 i Formpipe Software tecknat aktier i Bolaget genom utnyttjande av sådana teckningsoptioner har antalet aktier och röster i bolaget ökat.

Efter ökningen uppgår antalet aktier och röster i Bolaget till ca 54 MSEK stycken och bolagets aktiekapital till ca 5,4 MSEK.

mer om ämnet