FlexQube – Största ordern någonsin

Under onsdagsmorgonen meddelar FlexQube i ett pressmeddelande att bolaget mottagit sin största beställningen på robotvagnar någonsin.
2021-08-11

FlexQube är en global leverantör av modulära och specialanpassade industrivagnar. Bolagets produkt består av en verktygslåda med byggblock som kombineras för att skapa kundanpassade materialhanteringsvagnar, från plattform, hjul, drag till handtag. Störst verksamhet återfinns inom Europa och Nordamerika, med en kundbas som verkar inom varierad tillverkningsindustri och lagerdistribution.

Under onsdagsmorgonen meddelar FlexQube i ett pressmeddelande att bolaget mottagit sin största order på robotvagnar någonsin, nämligen sex stycken robotiserade vagnar åt en kund i Georgia, USA. Leveransen kommer att ske i september 2021 och kunden kommer att använda vagnarna som kombinerad transport- och monteringsvagn och fungera som en rörlig monteringslina.

Kommentar från VD

“Det är uppmuntrande att följa hur vi kan få in nya kunder genom en distributör på det här sättet och det är ett starkt bevis på att en utvidgning av vårt varumärke via partners ger en hävstång för vår verksamhet och flyttar oss närmare potentiella kunder. Genom produkttypen, som har en mix av hårdvara och mjukvara, kan vi upprätthålla en högre bruttomarginal med våra eQart produkter, även när vi säljer genom en distributör”, kommenterar VD, Anders Fogelberg i ett pressmeddelande under onsdagsmorgonen.

mer om ämnet