Ferroamp och Elkedjan utökar samarbetet inom Smart Energi

Ferroamp utökar det samarbete som inleddes 2016.
2021-05-06

Ferroamp utökar det samarbete som inleddes 2016. De har tillsammans utvecklat marknaden för smarta energilösningar. Nu ska de vidareutveckla Elkedjans koncept ”Smart Energi”.

Ferroamp Elektronik är verksamma inom cleantech sektorn. Inom bolaget utvecklas en rad olika modulära system och tekniska plattformar för energilagring. Lösningarna används huvudsakligen i fastigheter, men används även i integration med laddning av diverse elfordon. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden

Elkedjan paketerar med konceptet Smart Energi Ferroamps innovativa system för integration av energilager, solceller och elbilsladdning och erbjuder därmed kompletta helhetslösningar för villamarknaden, flerbostadshus och kommersiella fastigheter.

Elkedjans sälj- och affärsutvecklingschef, Mats Liljegren, uttalade sig om att Elkedjan kan leverera och supportera lösningar från Ferroamp som passar den lokala kunden och deras behov. ”Med EnergyHub och batterier för lagring av solenergi får kunden större nytta av sin solcellsinstallation genom ökad konsumtion av egenproducerad el.”

Chief Commercial Officer på Ferroamp, Charlotte Eisner, kommenterade hur Elkedjan är en etablerad och professionell aktör och att Ferroamp tillsammans med Elkedjan kan göra stor skillnad i marknaden.