Emotra – Startar forskningssamarbete

Under fredagen meddelar Emotra AB att man ingår forskningssamarbete tillsammans med King’s College, London.
2021-07-09

Emotra utvecklar produkter inom området psykiatri och psykologi med målet att ge behandlande läkare mer information. Bolagets produkt fungerar som ett psykofysiologiskt test som identifierar hyporeaktiva patienter. Hyporeaktivitet bland deprimerade patienter fungerar som en biomarkör och beskriver ett tillstånd med större risker, bland annat för återfall i depression. Kunderna består av psykiatriska specialistmottagningar, universitetssjukhus och forskningsinstitut.

Under fredagen meddelar Emotra AB att man ingår forskningssamarbete tillsammans med King’s College, London. Studien avser neurokognitiva signaturer som förutsäger risken för återkommande depression. Studien kommer att rekrytera patienter som slutat ta sin antidepressiva medicin och sedan övervakas för återfall i depression.

Kommentar från VD

“Detta är en unik möjlighet för Emotra att delta i högkvalitativ klinisk forskning för att få mer data och information om hyporeaktivitet i en klinisk miljö från en unik patientpopulation. Det är ett utmärkt exempel på samarbeten med ett gemensamt mål som har mycket värde för både Emotra och King’s College. Centrum för affektiva störningar vid institutionen för psykologisk medicin är en av de ledande institutionerna, där vi har mötts av professionalism och har kommit att uppskatta institutionens breda och djupa kunskaper inom området”, kommenterar VD, Daniel Poté i ett pressmeddelande under fredagen.

mer om ämnet