Emotra – Erhåller godkänt patent på global marknad

Under onsdagen meddelar Emotra AB att man erhållit godkänt patent för att finna riskpopulationer inom mental hälsa.
2021-07-07

Emotra AB utvecklar produkter inom området psykiatri och psykologi med målet att ge behandlande läkare mer information. Bolagets produkt fungerar som ett psykofysiologiskt test som identifierar hyporeaktiva patienter. Hyporeaktivitet bland deprimerade patienter fungerar som en biomarkör och beskriver ett tillstånd med större risker, bland annat för återfall i depression. Kunderna består av psykiatriska specialistmottagningar, universitetssjukhus och forskningsinstitut.

Under onsdagen meddelar Emotra AB att man erhållit godkänt patent i Kanada för att finna riskpopulationer inom mental hälsa. Bolaget har nu fått utökat skydd för sin applikation inom suicidområdet efter att patentmyndigheten i Kanada meddelat att ansökan godkänts. Emotra har erhållit samma godkännande i Sverige, USA och Japan.

Kommentar från VD

”Kanada är en av de marknader som är viktiga för Emotra där vi nu fått godkännande för vår användning av EDOR test för utvärdering av suicidrisk. Även om bolaget har bytt strategisk inriktning mot återfall i depression, är godkännandet i Kanada mycket positivt som en del av hela patentskyddet kring EDOR både nu och för framtiden. Bolaget har hittills inte erhållit några allvarligare invändningar mot sina patentansökningar från någon patentmyndighet”, kommenterar VD, Daniel Poté. 

mer om ämnet