Emotra – App ska råda bot på folksjukdom

Under tisdagen aviserar Emotra att man förvärvar samtliga aktier inom NeuraMetrix som utvecklar app för tidig identifikation av folksjukdomar.
2021-08-31

Emotra utvecklar produkter inom området psykiatri och psykologi med målet att ge behandlande läkare mer information. Bolagets produkt fungerar som ett psykofysiologiskt test som identifierar hyporeaktiva patienter. Hyporeaktivitet bland deprimerade patienter fungerar som en biomarkör och beskriver ett tillstånd med större risker, bland annat för återfall i depression. Kunderna består av psykiatriska specialistmottagningar, universitetssjukhus och forskningsinstitut.

Under tisdagen aviserar Emotra att man förvärvar samtliga aktier inom NeuraMetrix. Köpeskillingen uppgår till 93 MSEK och ska erläggas i nyemitterade aktier i Emotra.

NeuraMetrix har en patenterad app som identifierar och kartlägger folksjukdomar som påverkar hjärnan. Genom att mäta hur vi skriver på tangentbord, vilket är vår starkaste vana, kan NeuraMetrix utgöra skillnader i hur vi skriver över tid. Detta kan därigenom användas för att diagnostiera och monitorera hjärnsjukdomar och psykiatriska störningar. Med över en miljard datapunkter kan man säkerställa stark statistisk signifikans vid identifiering av sjukdomar. Detta kan även göras betydligt tidigare än vad som är möjligt med nuvarande teknik.

NeuraMetrix har en handfull internationella samarbeten inom läkemedelsindustrin och forskningsinstitut, bland annat med Karolinska Institutet och Boston University. Man utvecklar även teknologi för den privata sektorn med syfte att monitorera psykisk ohälsa och stress i stora organisationer där den kommersiella potentialen är betydande.

Kommentar från VD

”Bolagen känner till varandra väl sedan tidigare. Genom BioVentureHub etablerades en första kontakt som sedan dess utvecklats till ett fortsatt informationsutbyte kring marknader, kontakter och möjligheter för bolagen. Det finns mycket fina synergier mellan bolagen då passformen med avseende på marknader, målgrupper, kontaktnät är mycket god. Jag ser fram emot att utveckla det nya bolaget då det är en sällsynt möjlighet att kunna använda våra respektive styrkor för att adressera och lösa den stora och globala utmaningen som finns inom mental hälsa idag”, kommenterar VD, Daniel Poté i ett pressmeddelande under tisdagen.

Vår tids största folkhälsosjukdom

Mentala sjukdomar dominerar i antalet sjukskrivningsdagar per år och uppgår i genomsnitt till 75 dagar, vilket är betydligt fler än för till exempel hjärt-kärlsjukdomar och tumörsjukdomar där genomsnittstiden är 44 dagar. Årligen drabbas 322 miljoner människor i världen av depression, vilket är en siffra som stigit markant särskilt bland unga under coronapandemin. Enbart depression har beräknats kosta EU 38 miljarder euro i de offentliga hälsosystemen, medan arbetsgivare ser en högre siffra om 54 miljarder euro årligen.

mer om ämnet