Elanders – Koncernen fortsätter att växa

Under tisdagen meddelar Elanders AB att man förvärvat samtliga aktier i det tyska digitaltrycksföretaget Schätzl Druck & Medien GmbH & Co.
2021-07-06

Elanders erbjuder ett brett tjänsteutbud samt helhetslösningar inom supply chain management. Verksamheten bedrivs huvudsakligen genom två affärsområden, Supply Chain Solutions och Print & Packaging Solutions. Koncernen har verksamhet på global nivå, med störst närvaro i Asien, Europa och Nordamerika. De största kunderna är verksamma inom bl.a. branscherna elektronik, mode & livsstil, hälsaovård och industri.

Under tisdagen meddelar Elanders att man förvärvat samtliga aktier i det tyska digitaltrycksföretaget Schätzl Druck & Medien GmbH & Co vilket är ett snabbväxande bolag som de senaste tolv månaderna omsatt ca 15 MEUR med god lönsamhet. Bolaget har valt att specialisera sig som en underleverantör inom segmentet onlinetryck med fokus på nischprodukter.

Kommentar från ansvarig för Print & Packaging

”Jag är väldigt imponerad av det företag som Ulrich Schätzl byggt upp. Tillsammans med Schätzl kommer Elanders att bli en av de absolut ledande aktörerna i Europa inom onlinetryck. Inte bara som underleverantör utan även med våra egna varumärken. Vi erbjuder allt från fotoprodukter till konsumenter till marknads- och förpackningsmaterial till företagskunder. Elanders är redan nu en av de ledande digitaltrycksleverantörerna i Tyskland med vår enhet som vi idag har utanför Stuttgart. Där producerar vi allt från stora volymer med inkjetteknologi ner till enskilda exemplar med vanligt digitaltryck”, kommenterar ansvarig för Print & Packaging, Sven Burkhard.

mer om ämnet