Edgeware – Teknisk Analys av ett bolag med mycket på gång inom streaming och 5G

Vi ser över Edgeware med teknisk analys.
2020-10-06

Edgeware utvecklar och säljer streamingprodukter, vilka hjälper deras kunder att förbättra upplevelsen för sina användare. Produkterna optimerar distributionen över internet och möjliggör bland annat perfekt synkade undertexter till alla skärmar.

Dystra siffror historiskt

Tittar man på Edgewares siffror ser det dystert ut, bortsett från tillväxt under Q2 om 30% (från väldigt låga nivåer) har de levererat besvikelse efter besvikelse de senaste åren. Vårt intresse för bolaget grundar sig varken i deras siffror eller deras värdering.

Teknisk analys

I det här fallet är det framförallt aktiegrafen som signalerar att något intressant kan vara på gång. Bilderna är klickbara.

Edgeware

Edgeware

Denna bild av att en breakout kan vara på gång förstärks av det faktum att Edgeware lanserat nya och till synes framgångsrika plattformar som genererat kunder i närtid.

Satsning på F&U

Satsningarna på R&D (forskning och utveckling) som lagt grunden för detta har finansierats helt utan aktieutspädning, tack vare Edgewares starka balansräkning. Satsningarna tar också bolaget närmare sitt mål om att gå över till SaaS-modell (software as a service) med återkommande mjukvaru- och supportintäkter. Denna typ av prenumerationsmodell är ofta långt mer lönsam och även uppskattad av aktiemarknaden.

Faktorer som talar för Edgeware

  • Under 2019 lanserades StreamPilot. I bolagets egna pressmeddelande lät det enligt följande ”Edgeware lanserar idag sin nya sessionskontroll-plattform StreamPilot, som kommer att ge programföretag, innehållsägare samt telekom- och kabel-TV-operatörer kontroll av strömmad media när den distribueras över så kallade multi-CDN-tjänster. Plattformen ger detaljerad kontroll av strömmen i realtid, per session och segment.” Under Q2 2020 kommunicerade Edgeware att StreamPilot erhållit sin första kund i form av Norges största TV kanal, TV2.
  • Under juni 2020 lanserades Streambuilder. I sitt egna pressmeddelande beskrev bolaget det enligt följande ”StreamBuilder erbjuder segmenterings-, inspelnings- och ompaketeringsfunktionalitet för att kunna leverera TV-strömmar över internet. Dessutom möjliggör StreamBuilder att kostnadseffektivt skapa lokala TV-kanaler, samt innehåller verktyg för att skapa undertexter anpassade till flera skärmstorlekar.” Under den senaste rapporten framgick det att Streambuilder tagits emot väl av många kunder, däribland finska DNA som kommer använda plattformen för sina nya TV-tjänster.

Edgeware kommunicerade även ut i närtid att deras teknologi är väl positionerad för den kommande utrullningen av 5G nät.

Om Teknisk Analys

Många hävdar att det är vanvettigt att spekulera eller investera i ett bolag om man inte kan göra en fullständig värdering av bolagets diskonterade kassaflöde eller för den delen en analys av ett bolags teknologiska konkurrensfördelar. Kanske stämmer detta, vi hävdar dock att grafen i sig kan skänka oss information om marknadens samlade uppfattning av båda dessa faktorer.

Vi har skrivit flertalet artiklar om Teknisk Analys och diverse indikatorer att ta hänsyn till för den som vill analysera enbart på tekniska faktorer.

I Edgewares fall blir därför spekulantens edge att genom en tilltalande graf kunna definiera sin risk och låta marknaden tala om för en huruvida man är rätt ute eller ej.

 

mer om ämnet