Ecoclime – Letar i marken efter vägen till stjärnorna

Bolaget aviserar under tisdagen att man skapar TeamWessman tillsammans med specialister inom geoenergi.
2021-10-12

Ecoclime Group är tecknade på First North Stockholm och är verksamma inom miljöteknik. Bolaget är inriktade mot fastighetsmarknaden och levererar inomhusklimat med cirkulära energisystem för återvinning av värme från spillvatten samt standardisering av data för fastighetsautomation. Energilösningarna baseras på IoT-teknologi som integreras med kundernas energisystem för värme och komfortkyla samt fastighetsautomation.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

TeamWessman ser under tisdagen för första gången dagens ljus och man bildar teamet tillsammans med specialister inom geoenergi, d.v.s. energi från berg-, sjö- eller markvärme, framförallt solenergi lagrad i marken. Teamet ska främst fokusera på ett cirkulärt energikoncept som innefattar geoenergi och spillenergiåtervinning.

Det initiala affärsmålet är att på årsbasis omsätta 20 MSEK med en budget under 2022 om 25 MSEK, med en önskad resultatnivå före avskrivningar, finansiella kostnader och EBIDTA om 8 procent under första året.

Kommentar från områdeschef cirkulär energi och vice VD

“Vi gör nu det vi gjorde i SDC Automation, där vi först samarbetade några år för att sedan konstatera att vi kan skapa något större tillsammans. Här ser vi en avsevärt snabbare organisk tillväxtpotential de kommande åren givet de megatrender som driver branschen. Det blir lättare att expandera inom detta marknadssegment då vi har starka marknadskrafter och regulatoriska krav som kräver en mer hållbar energiförsörjning av fastigheter. Än så länge har marknaden i Sverige nått 15% av sin potential som idag levererar 19 TWh energi till ett marknadsvärde om cirka 15 000 MSEK. I detta partnerskap bidrar vi med vår kompetens, vår finansiella stabilitet, vår starka försäljningsorganisation och integration med våra kärnprodukter – vilket kommer öka attraktiviteten och skapa mer- och korsförsäljning mellan våra affärsområden”, kommenterar områdeschef cirkulär energi och vice VD, Marcus Sandlund i ett pressmeddelande under tisdagen.

Kommentar från VD

“Som leverantörer av bergvärmeprojekt sedan mer än 20 år har vi haft möjligheten att följa Ecoclimes utveckling senaste åren. Där vi även har deltagit i utvecklingen av molntjänsten. Vi satsar även 1,4 MSEK av egna pengar för att etablera verksamheten och skapa värden för oss som delägare. Det gör vi dels genom att vi tar aktier i Ecoclime i utbyte vid vår successiva försäljning av vår andel i verksamheten under dess planerade tillväxt och dels genom att vi nu förvärvar 100 000 st aktieoptioner i Ecoclime Group AB”, kommenterar VD, Göran Beronius i ett pressmeddelande under tisdagen.

Senaste nytt

Överlag är september en röd månad för bolaget, men man visar på fina siffror i och med avisering av den standardiserade molntjänsten för effektutjämning avseende fastigheter. Ecoclimes kvartalsrapport beräknas offentliggöras den 11:e november.

mer om ämnet