Doxa – Kapital ger rum för expansion

Under fredagen aviserar bolaget att man genomför riktad nyemission om 216 MSEK till fåtal nya och befintliga investerare.
2021-10-08

Doxa är tecknade på First North Stockholm och är verksamma inom fastighetsinvesteringar samt dentalprodukter. Idag innehas särskild inriktning mot dentala biokeramiska produkter för tänder vilket innefattar dentalcement samt helkeramiska konstruktioner med aluminiumoxid eller zirkoniumdioxid som bas. Utöver huvudverksamheten driver bolaget en investeringsverksamhet med fokus på förvärv av noterade och onoterade fastighetsbolag. Kunderna återfinns på den nordiska marknaden.

Med stöd från årsstämman så har Doxas styrelse beslutat om att genomföra riktad nyemission av högst 18 000 000 aktier till några nya och befintliga investerare i bolaget. Teckningskursen görs till 12 SEK per aktie och förväntas tillföra bolaget 216 MSEK. Detta innebär en rabatt om ca 11 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen under de senaste 30 handelsdagarna, och en rabatt om ca 16 procent mot Doxaaktiens stängningskurs på Nasdaq den 7:e oktober 2021.

Man tror att nyemissionen kommer innebära att antalet aktier i Doxa ökar med 18 000 000, från 165 775 900 till 183 775 900 och att aktiekapitalet kommer att öka med 9 MSEK, från 82 887 950 SEK till 91 887 950 SEK. Detta kommer att innebära en utspädning för de befintliga ägarna om ca 9,8 procent.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Kommentar från styrelseordförande

”Genom denna transaktion säkrar Doxa kapital för en acceleration av den nya verksamhetsinriktningen inom fastighetsbranschen och breddar även ägarbasen med ett antal starka ägare. Detta stärker Doxas förutsättningar att ta nästa steg i utvecklingen. Både i egenskap av styrelseordförande för Doxa och i egenskap av större ägare ser jag mycket positivt på denna emission”, kommenterar styrelseordförande, Greg Dingizian i ett pressmeddelande under fredagen.

Senaste nytt

September månad präglas av ändringar inom ledande befattningar i bolaget. Man utsåg ny VD som man funnit i den erfarne Victor Persson, som främst är erkänd för sina tidigare ledande roller inom fastighetsbranschen. Vidare tillsatte man CFO-rollen med Patrik Melin som har lång erfarenhet av internationellt styrelsearbete och ledande befattningar inom finans. Under månaden så tillkännagjorde man sin avsikt att förvärva kvarteret Malmö Arena i en affär som i så fall totalt skulle uppgå i ett värde om 1,9 miljarder SEK.

mer om ämnet