Doxa – Företrädesemission övertecknad

Under fredagen meddelar Doxa AB att företrädesemission om 126 MSEK övertecknas.
2021-07-09

Doxa är ett biokemibolag. Idag innehas särskild inriktning mot dentala biokeramiska produkter för tänder. Kunderna återfinns främst på den nordiska marknaden, följt av Nordamerika.

Doxa offentliggör idag utfallet av den nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare som beslutades av styrelsen med bolagsstämmans efterföljande godkännande den 11 juni 2021. Företrädesemissionen har tecknats till ca 175 MSEK vilket motsvarar en teckningsgrad om ca 139%. Genom företrädesemissionen tillförs bolaget ca 126 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

mer om ämnet