DistIT – Förvärvar ett av de största bolagen inom elbilsladdning

Under onsdagsmorgonen aviserar DistIT att bolaget förvärvar ett av Sveriges största bolag inom elbilsladdning.
2021-08-18

DistIT är tecknade på First North Stockholm. Bolaget är en leverantör och distributör av IT-produkter. Bolaget levererar ett brett utbud IT-produkter till huvudmarknaderna runtom Norden. I bolagets produktsortiment ingår exempelvis kablage, nätverksprodukter, multimediaprodukter, produkter för datalagring, tillbehör för mobila enheter, datorkomponenter, samt möss och tangentbord.

Under onsdagsmorgonen aviserar DistIT att man handlar 100 procent av aktierna i elbilsmogulen Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB. Köpeskillingen uppgår till 185 MSEK, varav 45 MSEK erläggs i kontanter och 140 MSEK genom en riktad nyemission av aktier inom bolaget, förutsatt att bolagsstämman beslutar om sådan emission.

EFUEL är ett av de största bolagen i Sverige inom elbilsladdning med en marknadsandel om ca 30 procent av alla levererade laddboxar. Sedan tre år tillbaka är EFUEL en strategisk partner till Easee, som är en världsledande producent av elbilsladdare. EFUEL förväntas omsätta 120 MSEK under 2021.

Kommentar från VD – DistIT

”Förvärvet av EFUEL visar att vi står stadigt i vår strategi mot strukturella tillväxttrender och vi bedömer att elbilsladdning och smart grids kommer att vara en av de absolut starkaste trenderna under de kommande åren. Vi är väldigt imponerade av EFUELs utveckling och starka marknadsposition, som vi är övertygade ännu bara är i sin linda”, kommenterar VD, Robert Rosenzweig i ett pressmeddelande under onsdagen.

Kommentar från VD – EFUEL

”EFUEL har en väldigt positiv utveckling och det är självklart tillfredsställande att det uppmärksammas på det här sättet. Branschen för elbilsladdning är lika delar underbar och utvecklingsbar. Tillsammans med DistIT kan vi fortsätta med det vi är bäst på – att göra det enkelt för folk att äga elbil. Detta samgående innebär egentligen bara att vi kan göra det ännu snabbare, större och bättre. Jag är oerhört stolt över EFUEL och nu även över att vara en del av DistIT”, kommenterar VD, Rasmus Bender i ett pressmeddelande under onsdagen.

mer om ämnet