Devport – Koncernen växer med nationellt förvärv

Under tisdagen meddelar DevPort AB att man expanderar sin verksamhet genom förvärv av det sydsvenska bolaget SNI Konsult AB.
2021-07-13

DevPort är ett konsultbolag som erbjuder teknisk kompetens inom produktutveckling, system och produktionsutveckling. Bolaget fokuserar exempelvis på effektivisering av olika processflöden, fordonskonstruktion, el- och kablagekonstruktion, samt på att leverera mjukvaru- och hårdvarulösningar. Kunderna återfinns bland annat inom försvarsindustrin, life-science sektorn samt inom utvecklingsintensiva branscher.

Under tisdagen meddelar DevPort att man fortsätter att bredda sitt tjänsteutbud och sin geografiska närvaro genom förvärv av bolaget SNI Konsult Förvärvet förväntas påverka DevPorts resultat marginellt positivt under 2021.

mer om ämnet