Clavister – Lukrativ affär i nationens intresse

Under torsdagen meddelar den ledande leverantören Clavister att man vunnit uppdrag som rör nationell säkerhet.
2021-10-14

Clavister Holding är tecknade på First North Stockholm och erbjuder virtuella IT-säkerhetslösningar. Bolaget utvecklar, tillverkar och marknadsför nätverkslösningar för medelstora kunder företrädesvis inom telekomsektorn, men kunderna återfinns inom varierande branscher på global nivå. Exempel på produkter och tjänster som bolaget tillhandahåller innefattar brandväggar, backup, VPN och Gateway lösningar, samt övriga mobila lösningar. Utöver erbjuds utbildningar inom området.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Den icke-namngivna kunden är belägen inom försvarssektorn och har anlitat Clavister angående uppdrag som rör den Europeiska unionen. Projektet är omfattande och innebär initialt en betalning om ca 3 MSEK, men affären förväntas växa till ett värde om minst 10 MSEK per år efter en uppskalningsperiod om tolv till arton månader för att sedan löpa under flertalet år.

Man kommer att bistå med ett urval av kompetens och teknologi till ett projekt där bolaget valts ut för sina kompetenser inom cybersäkerhet. Just nu investeras det mer än tidigare i Cybersäkerhet, bl.a. som ett resultat av ökad medvetenhet inom branschen i allmänhet.

En av lösningarna som Clavister tillhandahåller är den så kallade Cyber Armor-lösningen som ger stark motståndskraftighet mot cyberattacker mot fordon som t.ex. använder trådlös kommunikation. Lösningen är anpassad för att möta militära standarder, vilket innebär att den är både fysiskt och digitalt tålig. Tekniken kan alltså även motstå tuffa miljöer och fysiska attacker.

Kommentar från VD

“Jag är stolt över att se att Clavister återigen har valts ut för att tillhandahålla cybersäkerhet till en av de mest krävande miljöerna, nämligen nationell säkerhet i försvarssammanhang. Tack vare våra andra partnerskap inom försvarssektorn har vi kunnat utveckla vårt erbjudande och vår teknik till en uppsättning lösningar som är högst aktuella och mycket relevanta för hela försvarsindustrin i allmänhet”, kommenterar VD, John Vestberg i ett pressmeddelande under dagen.

mer om ämnet