Clavister – Aktien rusar på nyhet om cybersäkerhet för stridsfordon

Clavister offentliggör order om 122st installationer av cybersäkerhetslösning i stridsfordon i betydande västeuropeisk försvarsmakt.
2021-02-04

Under torsdagen offentliggör Clavister nyheten i ett pressmeddelande om att bolaget kommer installera cybersäkerhet i minst 122st stridsfordon av modell CV90.

Clavister erbjuder virtuella IT-säkerhetslösningar och utvecklar, tillverkar och marknadsför nätverkslösningar för medelstora kunder inom främst telekomsektorn.

Idag publicerar bolaget att man tillsammans med BAE Systems Hägglund, del av BAE Systems som är Europas största och världens tredje största försvarsindustrikoncern, har fått sin första gemensamma slutkund.

Under dagens tidiga handel har aktien gått upp nästan 25% på kraftig volym. Även de senaste veckorna har vi sett stark volym på positiva dagar.

Det avtal som idag offentliggörs omfattar uppgradering med NATO-kompatibla säkerhetsprodukter i 122st stridsfordon, och ger dessa utökat skydd mot cyberattacker. I avtalet finns även en option om installation i ytterligare 19st stridsfordon.

Affären är värd minst 50MSEK och är Clavisters hittills största.

mer om ämnet